Okul Müdürümüzün Mesajı

Anasayfa   Okulumuz   Okul Müdürümüzün Mesajı
 
&

Değerli velilerimiz,

 

Günümüzde modern eğitim vermek üzere planlanmış eğitim kurumlarımızın temel özelliği, geleceği yaratma gücüne sahip nesiller yetiştirmektir.

Geleceğimize dair en büyük umudumuz ve dayanağımız bilgelikle birleşen bilgiyi öğrencilerimize aktarmaktır. Yeni nesiller, inanılmaz bir merak içgüdüsüyle dolup taşmaktadır. Eğitim, meraka yol açan nedene cevap üretmekle başlar. Eğiticiye düşen en önemli görev öğrencinin merakını doğruya ve bilimsel olana yönlendirmektir. Eğitici her öğrenciye eşit mesafede olmalı onların zekâ ve yeteneklerine göre yönlendirme yapmalıdır. “Siz bir balıktan, ağaca tırmanmasını isterseniz ve bu yeteneğine göre balığı yargılarsanız, balık tüm hayatını başarısız olduğuna inanarak geçirir." Balıktan kendi doğasına uygun şeyleri yapmasını isteyin. Çünkü en cahil ve yeteneksiz insanın bile yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına ihtiyacı vardır. Eğer öğrencinin bireysel yönlendirilmesi yapılmazsa ya da yanlış yapılırsa o çocuğun eğitimi sadece teorik derslerden geçerli not almak ve üniversitede bir meslek alanına yerleşmekten ibaret olacaktır. Yanlış yönlendirme ya da teorik temelli eğitim alan öğrenci, gerçek ilgi alanından uzaklaşarak bilimsel temeli olmayan yanıtlar uydurur ya da bilmediği şeyleri ötekileştirir. Ötekileştirme, kaçınılmaz olarak beraberinde sosyal izolasyonunu getirir. Biz eğiticiler, meslek edindirme yanında toplumla bir bütün olmuş bireyler yetiştirmekle görevliyiz.

 “Uygarlığımızın geleceği, bilimsel düşünme alışkanlığımızın yayılmasına ve derinleşmesine bağlıdır”.

Bu fikirden yola çıkarak, okulumuzdaki bilimsel eğitimlerle her zaman öğrencilerimizin yanındayız

 

Saygılarımla

Timothy TİMUR

Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü

&
 

Paylaşın